משלוחים לכל רחבי הארץ – החלפות והחזרות בסניפי הרשת – משלוח חינם לנקודת חלוקה ברכישה מעל 200 ש”ח

סניפים

מדיניות פרטיות

מדיניות ופרטיות

1.      כללי

1.1.  משתמש/ת יקר/ה,
פרטיותך חשובה לנו ולכן מדיניות פרטיות זו (להלן “מדיניות הפרטיות”) נועדה להסביר ולתאר לך איזה מידע נאסף במסגרת האתר שלנו ומה השימוש שייעשה בו.

1.2. מדיניות הפרטיות חלה על האופן שבו אנו, ביוטיקייר אי. ג’י. בע”מ בע”מ (להלן “החברה”, “ביוטיקייר”), משתמשים במידע אישי  הנאסף, מתקבל או נשמר על ידי החברה אודות אנשים פרטיים בנוגע לשימוש באתר החברה במרשתת (אינטרנט) בכתובת: www.beautycare.co.il, ביישומון (אפליקציה) הסלולרי שלנו, ובכל השירותים המוצעים במסגרתם (להלן: “האתר” ו/או “השירותים”)  וכן למשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו (להלן “המשתמש”).

1.3. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת באופן שווה לנשים ולגברים.

2.      רישום והעברת מידע לחברה

2.1. חלק מהשירותים הניתנים באתר טעונים מסירת מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, פרטי אמצעי תשלום, מיקום, דרכי ההתקשרות וכתובת דואר אלקטרוני. מובהר כי אין חובה למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים. אולם, מסירת חלקם מחייב, במובן שבו ללא מסירתם ייתכן ולא תהיה אפשרות לבצע פעולות שונות באמצעות האתר. לדוגמא, ללא מסירת פרטי תשלום לא ניתן יהיה לבצע רכישה, וללא מסירת פרטי מיקום לא ניתן יהיה לאתר את הסניף הקרוב אליך באופן אוטומטי (להלן “מסירת המידע”).

2.2. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי המידע שמסר ו/או ייאסף אודותיו במסגרת התקשרותו זו עם החברה (להלן “הנתונים”), ישמר במאגרי המידע הרשומים של ביוטיקייר, ויעשה בנתונים אלו שימוש בהתאם למטרות המאגרים, לרבות: דיוור ישיר וקשר עם הלקוח; טיוב נתונים; מחקר; מתן שירות ללקוחות; ניהול מועדון לקוחות; ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות, שיווק וגיוס עובדים.

2.3. ידוע למשתמש כי לא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו החופשי ובהסכמתו.

2.4. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. המידע שמסר המשתמש, אף במצב אורח וללא הליך הרשמה, וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר ישמרו במאגרי המידע של החברה, המפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגרים המפורטות בסעיף 2.2 לעיל ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

2.5.  כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע אשר נתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם עבור הבאים – לניהול וייעול הקשר עם המשתמש, וכן לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שהחברה תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.

2.6.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לביוטיקייר והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה ביוטיקייר רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או במסרון (SMS) ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות, כמפורט בסופה של מדיניות זו, או באמצעות לחצן “הסרה” אשר יופיע בתחתית ההודעה הנשלחת או שליחת מסרון חוזר כפי שיופיע בהודעה.

2.7. הסרה ממועדון לקוחות ו/או מרישום באתר האינטרנט: הסרה ממועדון הלקוחות ו/או מהרישום באתר יתבצע באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה באחד מאמצעי הקשר הבאים:

·           בטלפון 074-7-185-185

·           בוואטצאפ  074-7-185-185

·           בדואר רשום לכתובת: ת.ד. 12453 אשדוד 77000

·           בדואר אלקטרוני  bc.service@beautycare.co.il

·           בלחיצה על הקישור הזה

 

ההסרה תתבצע תוך 48 שעות ממועד הפניה.

3.      איסוף ושימוש במידע

3.1. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במהלך ביצוע פעולה באתר, אף אם לא השלים אותה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר (כולם יחדיו מהווים חלק מהנתונים כהגדרתם לעיל), על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש), את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר עם המשתמש, וכן לשם עריכת סקרי שביעות רצון באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לחברה שיתוף פעולה עסקי.

3.2. בנוסף, ובהתאם למטרות המאגר, רשאית החברה לעשות שימוש בנתונים ובמידע למטרות שיווקיות (לרבות שיווק ממוקד ומותאם משתמש), מסחריות וסטטיסטיות, ואף למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש באופן אישי.

3.3. כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע אשר נתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם עבור הבאים – לניהול וייעול הקשר עם המשתמש, וכן לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שהחברה תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.

3.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או במסרון (SMS) ו/או בהודעת “פוש” בנייד ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות, כמפורט בסופה של מדיניות זו, או באמצעות לחצן “הסרה” אשר יופיע בתחתית ההודעה הנשלחת או באמצעות SMS חוזר כמופיע ב SMS.

4.      ב-“עוגיות” (Cookies)

4.1. האתר עושה שימוש ב-“עוגיות” (Cookies), באמצעותן נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את האתר להעדפותיו של המשתמש וכך להקל על שימושו באתר. כמו כן, הנתונים והמידעים שייאספו על-ידי העוגיות עשויים לשמש לשם פרסום מודעות ו/או הצעות למוצרים ולשירותים שונים של החברה בעת ביקור המשמש באתרים של החברה ו/או באתרים אחרים.

4.2. יצוין כי חלק מהעוגיות יימחקו כאשר תסגור את הדפדפן וייתכן שאחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח. העוגיות מכילות מידע מגוון ובכלל זאת גם מידע אישי ומידע מהסוג שנאסף על-ידי החברה כאמור לעיל. יצוין, כי יש והעוגיות מייתרות את הצורך בהזנת פרטיים אישיים מחדש, בכניסות חוזרות לאתר.

4.3. ניתן לחסום את האפשרות לקבל עוגיות על ידי שינוי מתאים בהגדרות דפדפן המשתמש. יצוין כי חסימת האפשרות לקבל עוגיות כאמור עשויה להביא לכך שלא ניתן לעשות שימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר או אף לאפשרות הגלישה באתר.

4.4. האתר עשוי לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג’ – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, העוזרות להתאים עבור המשתמש את חווית הגלישה. מידע נוסף על עוגיות אלו ניתן למצוא באתר של גוגל בכתובת –https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/ וכן במדיניות העוגיות של פייסבוק בכתובת – https://www.facebook.com/policies/cookies/.

 

5.      מסירת מידע לצד שלישי

5.1. ביוטיקייר תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

5.1.1.    על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;

5.1.2.    במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם ביוטיקייר;

5.1.3.    בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הוראות כל דין;

5.1.4.    במקרה בו העברת הפרטים נדרשת לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה מטעם המשתמש ו/או אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעם המשתמש, לרבות לספקי מוצרים, חברות משלוחים, וכיוצא באלה. עוד בהקשר זה, ידוע למשתמש כי החברה עושה שימוש בשירותי סליקה חיצוניים, ולשם כך ולמטרת ביצוע התשלומים והחיובים, יעשה גם שימוש בפרטי התשלום שתזין בפלטפורמה.

5.1.5.    בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;

5.1.6.    בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה;

5.1.7.    בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם ו/או כדי להגן על אינטרס חיוני של המשתמשים, המשתמש עצמו, ביוטיקייר ו/או של צדדים שלישיים אחרים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.1.8.    במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה, לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

5.2. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

 

6.      אבטחת מידע

6.1. ביוטיקייר עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש, כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

6.2. החברה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובארה”ב לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והחברה.

6.3. החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, מאגרי המידע של החברה, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

6.4. כך, החברה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשי האתר ולקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. עם זאת החברה מבהירה, כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

6.5. כל נושא השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה אשר הינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.

 

7.      יצירת קשר בנושא פרטיות

7.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, המשתמש, או מי מטעמן, רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות לשונית “צור קשר” באתר, או לחילופין ניתן לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיפים שלהלן.

7.2. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות בכתובת – bc.service@beautycare.co.il

7.3. בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת טלפון ודואר אלקטרוני ליצירת קשר, ופירוט מדויק של בקשתך. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר ובשעות הפעילות.

דילוג לתוכן