משלוחים לכל רחבי הארץ – החלפות והחזרות בסניפי הרשת – משלוח חינם לנקודת חלוקה ברכישה מעל 200 ש”ח

סניפים

תקנון אתר ביוטיקייר

תקנון אתר ביוטיקייר אי.ג’י. בע”מ

תאריך עדכון 04/05/2023

ברוכים הבאים לאתר ביוטיקייר, אתר אינטרנטי לביצוע מכירות קמעונאיות!
במסגרת מאמצינו לייעל את השירות, אנו מציגים לכם תקנון זה. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

תקנון רכישת מוצרים והתנהגות באתר ביוטיקייר אי.ג’י. בע”מ (להלן: “האתר” ו/או “הנהלת האתר” ו/או “החברה” ו/או “ביוטיקייר“) נועד להסדיר את אופן ודרכי ביצוע הרכישות המבוצעת דרך אתר החברה.
התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לגברים ונשים כאחד.

אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי הרכישה. רכישה באתר כפופה להוראות תקנון זה ומהווה הסכמה לתנאים הכלולים בו. תנאי הרכישה מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הרוכש באמצעות האתר (להלן: “המשתמש” ו/או “הלקוח“).

בכל שאלה ניתן לפנות למוקד הטלפוני שלנו – 0747-185-165 בשעות הפעילות בימים א-ה משעה 08:30 ועד 16:30 בימי חול בלבד או בעמוד “צור הקשר” שבאתר.

 

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

כללי

 1. האתר משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי המשתמשים בישראל;
 2. כל רכישה המבוצעת באתר כפופה לאישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי;
 3. הוראות תקנון זה חלות על כל רכישה המבוצעת דרך האתר ומהוות חוזה התקשרות בין החברה לבין המשתמש;
 4. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או את האפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי התקנון או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר;
 6. המשתמש מצהיר כי קרא והבין תקנון זה ותוכנו וכי הוא מסכים לכל האמור בו;
 7. כל התכנים באתר זה המנוסחים בלשון זכר בלבד או נקבה בלבד ובכלל זה גם תקנון זה, מנוסחים כך מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
 8. התנאים מנוסחים בלשון יחיד אך מתייחסים גם לרבים, לחברה, לשותפות, עמותה וכד’.
 9. תקנון אתר זה הינו רכושה הבלעדי של חברת “ביוטיקייר אי. ג’י בע”מ” .
 10. בתקנון זה ניתנו למונחים הבאים הפירושים שבצידם:

“מידע” ו/או “תכנים”- כל מלל, מידע, הצעה, פרסום, אודיו, וידאו, אלמנטים גרפיים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום, לוגו, אייקון, וכל פרט המוצגים באתר ו/או בכל מדיה אחרת הקשורה לחברה ובכלל זה באימיילים וברשת האינטרנט, לרבות אופן עיצובם של הנ”ל. “משתמש” ו/או “גולש” – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או גולש באתר.

 1. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י החברה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתקנון, הוראות וכללי השימוש בכל רגע נתון וללא הודעה מוקדמת. כל שימוש באתר יהיה בכפוף לתקנון אשר יהיה בתוקף נכון לרגע השימוש באתר. המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון  זה ולהתעדכן בשינויים בו. המשתמש יהא מנוע מטענה, כי לא התעדכן בשינויים בתקנון.
 2. השירותים והתכנים המוצעים באתר מוצעים בכפוף ובהתניה יסודית של הסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה.
 3. עצם השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש, כי קרא את כל האמור בתקנון זה והסכים לאמור בו, טרם החל לגלוש בעמוד אחר באתר.
 4. גלישה או שימוש באתר זה מהווים הצהרה, כי האמור בתקנון האתר הוא שיכריע בכל חילוקי דעות בין הצדדים ובדיעבד לא ניתן יהיה להעלות טענה כלשהי ביחס לכל האמור בתקנון.
 5. כל התכנים והמידע המופיעים באתר זה הנם בבעלות בלעדית של חברת ביוטיקייר ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לערוך, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן ביוטיקייר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש. זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע ובתכנים לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע והתכנים שייכים לחברה ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.
 6. אין לבצע שימוש מסחרי או אחר כל שהוא באתר או בתכניו ללא קבלת הרשאת החברה מראש ובכתב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או חלק ממנו ו/או טקסטים ו/או חלקים מהם ו/או תכנים ו/או חלק מהם ו/או תמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת החברה, מראש ובכתב.
 7. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מפורשת בכתב ומראש
 8. אתרים בהם יפורסמו תכנים מאתר זה על פי הסכם ו/או הסכמה פרטניים מלבד תקנון זה, מתחייבים לקבל קודם את הסכמת החברה בכתב בלבד ובכל מקרה יהיו כפופים להוראות תקנון זה.
 9. זכויות היוצרים של חלקים שונים מהמידע/התכנים/התמונות באתר עשויים להיות שייכים לצדדים שלישיים. אין לעשות כל שימוש בתכנים אלה בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת החברה, מראש ובכתב.
 10. אין לראות בתכנים ובמידע המפורסם באתר משום מצג מחייב. החברה אינה אחראית לטעויות, רשלנות ואי דיוקים העלולים להופיע באתר.
 11. כל שימוש בתכנים ובמידע המפורסם באתר הנו באחריות המשתמש בלבד. המידע והתכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי מוסמך ע”י אנשי המקצוע המתאימים. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שאין האמור באתר יכול להוות ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או ייעוץ כלל.
 12. החברה אינה לוקחת על עצמה אחריות כל שהיא לכל נזק העלול להיגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע והתכנים המפורסמים באתר.
 13. המחירים המוצגים באתר אינם מחייבים את החברה, אך ורק המחירים בחנויות הרשת אשר כתובתם מופיעה באתר הם אשר יחייבו את החברה.
 14. המידע באתר לרבות מחירים, מוצרים, מידע כללי הינם נכונים ליום עדכונם בלבד. אין החברה מתחייבת לעדכן את האתר במועד כלשהו. אין להסתמך על מידע הקשור למחירי מוצרים או כל אינפורמציה אחרת ללא בדיקת נכונותם עם החברה מבעוד מועד.
 15. המשתמש מסכים שלא לעשות שימוש באתר ובתכניו למטרה מסחרית או למטרת רווח כלשהי כמו כן המשתמש מתחייב שלא לאגור כתובות מייל ו/או מספרי טלפון ו/או כתובות ו/או פרטי משתמשים המופיעים באתר זה וכן לא לעשות כל שימוש פרסומי או מסחרי בפרטים אלה.
 16. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע גלישה באתר ממשתמש כלשהו אם באמצעים אלקטרוניים או בכל אמצעי אחר ובין היתר באמצעות פנייה ישירה / הוראה / הודעה למשתמש ללא צורך במתן הוכחות או הסברים כלשהם.
 17. החברה רשאית לאפשר או לא לאפשר למשתמש להשתתף בפורומים של האתר לפי ראות עיניה וללא צורך במתן הוכחה ו/או הסבר כלשהו.
 18. התכנים ונושאי הדיון בפורום ייקבעו וייתוספו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובכלל זה, הוספת תגובות ו/או הודעות מטעמה, עריכת ו/או מחיקת הודעות של משתמשים, אי פרסום הודעות של משתמשים, כל זאת מבלי לתת על כך הודעה למשתמש ומבלי לגרוע מכל סעד נוסף.
 19. המשתמש מסכים, כי לאור אופי האתר ההודעות מוצגות בפורומים כפי שהן (AS IS)מבלי שהחברה בודקת את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן והיא לא תישא בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש בפורומים ו/או בהודעות.
 20. המשתמש מתחייב, כי ההודעות שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע בכל אופן שהוא בזכויות צד שלישי דהיינו באדם זה או אחר ו/או בציבור מסוים ו/או במדינת ישראל ו/או בכל גוף או מדינה אחרים.
 21. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.
 22. בכל מקרה בו הפר המשתמש את הוראות התקנון, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת החברה, בסכום המכסימלי כאמור בחוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרע ו/או חוק זכויות יוצרים, ובכל מקרה הסכום הסטטוטורי הגבוה מבינם, לפי העניין ובהתאם ליום ההפרה.
 23. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי החברה תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שהפר תקנון זה בכל אמצעי העומד לרשותה על פי דין וכמו כן תהיה רשאית להעביר את פרטי המשתמש המלאים לכל צד שלישי שנפגע או עלול להיפגע מהפרה זו ללא כל הודעה מוקדמת. המשתמש מאשר ומסכים כי בכל מקרה בו תתקבל אצל החברה טענת צד ג’ כלשהו שנפגע מפעולה כלשהי שביצע המשתמש באתר, תמסור החברה את פרטיו לצד הנפגע ו/או המתלונן, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בעניין זה.
 24. למען הסר ספק, יובהר, כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא לא תגרע באיזה מהתחייבויותיו של המשתמש כאמור בהסכם זה.
 25. המשתמש מסכים כי עם פרסום הודעתו בפורום או בכל חלק באתר הוא מוותר על כל זכות קניינית על התכנים הכלולים בהודעתו דהיינו זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע. החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש בהודעות ובתכנים שפורסמו על ידי משתמשי האתר, הן במסגרת האתר עצמו והן בכל אופן אחר כפי שתבחר, ללא קבלת הסכמה וללא מתן כל הודעה ו/או מתן תמורה כלשהי למשתמש.
 26. רישומי המחשב של ביוטיקייר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 27. המידע המתפרסם באתר כולל גם מידע שמתפרסם על ידי המשתמשים. החברה אינה אחראית למידע זה בכל צורה שהיא או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.
 28. האתר עשוי לכלול קישורים המפנים לאתרים נוספים באינטרנט. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש בלבד.
 29. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בת”א בלבד אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל בלבד.
 30. מבלי לגרוע מזכותה של החברה לפנות לכל ערכאה שיפוטית מתחייב המשתמש, כי בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו כנגד החברה יהא מחויב על פי תקנון זה בפנייה להליך בוררות.
 31. גלישה באתר זה על ידי המשתמש מהווה הסכמה חלוטה ותיחשב כחתימתו על הסכם בוררות אשר יחייב את המשתמש.
 32. המשתמש מסכים מראש לסילוק כל תובענה שיגיש שלא בהתאם להתניות הבוררות.
 33. תביעות ו/או דרישות ו/או טענות של המשתמש יתבררו רק באמצעות הליך בוררות שיתקיים בכפוף להסכמת החברה בפני בורר שיתמנה על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל בלבד.
 34. האתר הינו אפיק מכירה קמעונאי בלבד, לקוחות יהיו רשאים לבצע רכישות בכמות סבירה בסדר גודל קמעונאי. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ביוטיקייר.

תנאי שימוש ורכישה

 1. אם הלקוח קטין (מתחת לגיל 18) או מי שזקוק לקבל אישור מאת צד שלישי כל שהוא כדי לבצע פעולה משפטית, הריהו מצהיר ומאשר כי קיבל את סמכות הוריו, אפוטרופסיו, או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
 2. לבצע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו דואר אלקטרוני (e-mail) ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי על שמו אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.
 3. ביצוע חלק מהפעולות באתר, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון.

תהליך ההרשמה

 1. בעת ההרשמה לאתר ו/או רכישה באתר ו/או לשם קבלת שירותים אחרים רשאית החברה לדרוש מהמשתמשים למלא טופס הצטרפות, הכולל פרטים אישיים שונים. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם יישמר במאגר המידע של החברה – מס’ אישור מאגר 700061919 (להלן “מאגר המידע“). המשתמש מוסר בזאת רשות לחברה לעשות בפרטים אלה כל שימוש המותר על פי דין.
 2. על המשתמש לא תחול חובה למסור לחברה פרטים כלשהם, אך יחד עם זאת, מסכים המשתמש כי החברה תהיה רשאית למנוע ממנו שירותים מסוימים או הטבות במקרה של אי מילוי כל הפרטים או חלקם.
 3. המשתמש מאשר לחברה לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידיו במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותיו בעת השימוש באתר על מנת ליצור עמו קשר ולעדכנו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי אחרים עמם תתקשר החברה. בנוסף, מאשר המשתמש לחברה לעשות שימוש אישי ומסחרי במאגר מידע זה ואף להעבירו או למוכרו לצד ג’. כמו כן מאשר המשתמש לחברה לעשות שימוש סטטיסטי בכל מידע שיצטבר אודותיו אם לטובת החברה ואם בעבור צד ג’ כלשהו וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.
 4. המשתמש מצהיר, כי הוא מסכים בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת, להיות נמען להודעות פרסומיות שישלחו אליו מהאתר וכי ידוע לו שיוכל בכל עת לפנות באמצעות כתובת המייל המופיעה באתר, לצורך הסרתו מרשימת התפוצה והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אליו.
 5. לקוח המבצע רכישה באתר, ולא מצטרף למועדון הלקוחות ביוטיקארד (להלן: “המועדון” ו-“ביוטיקארד“, בהתאמה), יתבקש למלא פרטים לצורך השלמת הרכישה. פרטים אלו ישמרו במאגר המידע של החברה וישמשו לצורך ביצוע ההזמנה, ושליחת מידע וחומר פרסומי למשתמש. במידה והמשתמש יבחר שלא לקבל חומר פרסומי זה יוכל לבחור בהסרתו מרשימת התפוצה במקום הייעודי לכך בתכתובת האלקטרונית ו/או ה SMS.
  בביצוע הזמנה באתר המשתמש נותן את הסכמתו לרישום פרטיו במאגר המידע של החברה וכן לקבל חומר פרסומי בדואר אלקטרוני ו-SMS

 

 1. חבר מועדון הלקוחות ביוטיקארד (להלן “חבר המועדון“) יוכל ליהנות מהטבות המועדון בכלל החנויות הפיזיות של רשת ביוטיקייר בהתאם לרשימת החנויות המפורטת באתר האינטרנט של החברה מעת לעת. הנהלת המועדון תהיה רשאית לא לכלול במתן הטבות המועדון מי מחנויות ביוטיקייר מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. חבר המועדון לא יהיה זכאי להטבות כל שהן ברכישה דרך אתר האינטרנט של החברה או בכל רכישה אחרת אשר אינה באופן פיזי בחנויות ביוטיקייר.

פרטיות

 1. הפרטים האישיים ופרטי הרכישה שנמסרים ע”י המשתמש בעת ההזמנה יישמרו במאגר המידע של האתר, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצע. למרות שעל פי חוק אין המשתמש חייב למסור לנו את פרטיו האישיים, לא תוכל החברה לטפל בהזמנה ללא פרטים אלו.
 2. אם בעת ביצוע ההזמנה ימסור המשתמש פרטים שגויים, לא תוכל החברה להבטיח כי תאושר ביצועה של הקניה ו/או שהמוצרים יגיעו אל המשתמש.
 3. במקרה שהמוצרים יחזרו אל המשתמש בגלל פרטים מוטעים שנמסרו ע”י הלקוח, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח. על כן, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. החברה לא תעביר את פרטי המשתמש האישיים לגורמים אחרים, עם זאת המשתמש מסכים בעצם הרשמתו ו/או רכישה באתר כי החברה רשאית לשלוח אליו דואר אלקטרוני ומסרונים ולפנות אליו בכתב או בע”פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב.
 4. אם אין הלקוח מעוניין שהחברה תפנה אליו כאמור לעיל, יהיה עליו לציין זאת במקום המיועד לכך בהודעה שקיבל.
 5. הנהלת האתר מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

 

תהליך ההזמנה

 1. ההזמנה ממומשת עם הזנת הפרטים בטפסים המיועדים לכך. יש למלא בן היתר את הפרטים הבאים: מספר זיהוי, שם פרטי ושם משפחה, טלפון, רחוב, מס’ הבית, ישוב, מיקוד , ת.ד. (אם קיים), תאריך לידה וכתובת דואר אלקטרוני.
 2. לאחר ביצוע הזמנה, יקבל המשתמש הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתו.

מומלץ כי המשתמש ירשום לפניו את מספר ההזמנה או ידפיס את דף אישור ההזמנה.

אישור זה אינו מחייב את האתר ו/או מי מטעמו לספק את המוצרים שהוזמנו ע”י המשתמש, והוא רק מעיד שפרטי הזמנת המשתמש נקלטו במערכת החברה.

 1. רק לאחר התשלום בפועל ווידוא כי המוצר מצוי במלאי, ישוגר אל המשתמש אישור סופי בדבר ביצוע ההזמנה וכן סטטוס ההזמנה באתר יעודכן.
 2. כדי שהחברה תוכל לספק למשתמש את המוצרים שהוזמנו, צריכה ההזמנה להתקבל ולהיקלט בחברה באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב המשתמש.
 3. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנת הלקוח ועיבודה על ידי האתר. היה והמשתמש יקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתו או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנת הלקוח או אם לא יקבל אישור על קליטת הזמנתו בתוך יומיים מביצועה – יש להניח כי חלה בה תקלה ולכן על המשתמש לפנות לשירות הלקוחות של החברה תוך ציון מס’ ההזמנה לצורך בדיקתה.
 4. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא הנהלת האתר רשאית לבטל את רכישת הלקוח, והלקוח לא יחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
 5. מוצרים בעלי גוונים/ניחוחות/דגמים שונים – במידה וקיים חוסר בדגם/גוון מסוים, יינתן גוון/דגם חלופי במקומו ע”פ ראות עיני החברה ובניסיון להתאים ככל הניתן את הדגם החלופי לזה הנבחר.
 6. על הלקוח להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא תוכל החברה להבטיח שהמוצרים יגיעו אל הלקוח. במקרה שהמוצרים יחזרו אל החברה בגלל פרטים מוטעים שמסר הלקוח, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
 7. בעת ביצוע הזמנת מוצר מהאתר הלקוח מסכים ומאשר כי מסמכי העסקה יישלחו באמצעות דוא”ל לכתובת הדוא”ל שהזין במהלך הרכישה. הלקוח יקבל אל כתובת דוא”ל זו חשבונית עסקה דיגיטלית ואת כלל המסמכים הנלווים להזמנתו.
 8. מיד עם קבלת ההזמנה, יבדוק הלקוח את התאמת סוג וכמות המוצרים שנרכשו בהתאם לפירוט ההזמנה שביצע.
 9. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או בכל דין.

 

מחירים ותשלומים

 1. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע”מ. אלא אם כן צוין אחרת במפורש, בכפוף לדין.
 2. חיוב הלקוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמין, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול.
 3. החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. המחיר התקף עבור הלקוח הינו המחיר שהתפרסם באתר בעת שהשלים הלקוח את תהליך ההזמנה.

 

מועד אספקה

 1. החברה תספק את המוצרים שהזמין הלקוח עד 12 ימי עסקים ממועד אישור הזמנתו.
  למען הסר ספק, ימי עסקים הינם הימים א’-ה’, אשר אינם חלים בערבי חג או חג או מועד או יום שבתון. יחד עם זאת, החברה תעשה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה ככל שיהיה ניתן.
 2. המוצרים יסופקו לכתובת שמסר הלקוח במהלך תהליך הרכישה או במידה ובחר שירות מסירה ללוקר/נקודת חלוקה המוצרים יימסרו לנקודה שבחר הלקוח בממשק הייעודי לכך באתר בדף הקופה, אלא אם צוין אחרת. נקודות השילוח הינם כפי שמופיע ברשימת הבחירה באתר.
 3. בביצוע הזמנה הלקוח מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכך שאפשרויות השילוח יישתנו ו/או תלויות בנפח ומאפייני ההזמנה שבוצעה, כפי שאלו יישתנו מעת לעת ע”פ שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 4. אם בחר הלקוח להזמין את המוצרים לכתובת עסקית, יש לציין את שם החברה בכתובת הנמען.
 5. אם בחר הלקוח לרכוש שלא באמצעות כרטיס אשראי, זמן האספקה יחושב מרגע סיום בירור הפרטים הרלבנטיים על ידי מרכז ההזמנות.
 6. במידה ולא הושארו פרטי כרטיס אשראי ע”י הלקוח בעת ביצוע ההזמנה, ההזמנה תישאר בסטטוס המתנה עד לקבלת פרטי התשלום. לאחר קבלת פרטי התשלום ואישורם בלבד יתחיל מניין ימי המשלוח לקבלת המוצרים.
 7. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב ו/או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, שירות חברת השילוח, פעולות איבה ו/או כוח הטבע ו/או כוח עליון.
 8. הנהלת האתר איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.
 9. היה ובחר הלקוח לקבל את הטובין ללוקר / נקודת מסירה לבחירתו, יהיה הלקוח אחראי על איסוף המוצרים תוך לא יאוחר מ 72 שעות מרגע קבלת ההודעה על הגעתן. היה ולא אסף הלקוח את המוצרים בפרק זמן זה, יוחזרו הטובין לחברה, וישלחו שוב ללקוח תמורת חיוב נוסף.

 

אמצעי התשלום

 1. באפשרות הלקוח לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין (למעט כרטיס דיינרס, כ”א נטענים וכ”א של הדואר). את מספר הכרטיס ופרטיו יידרש הלקוח להזין במקום המיועד לכך.
 2. החברה תמתין לאישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שבצע הלקוח באמצעות כרטיסו, ורק לאחר קבלת האישור תעובד ההזמנה והמוצרים יישלחו אל הלקוח.
 3. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
 4. לחלופין ניתן לשלם באמצעות חשבון PAYPAL – וזאת כל עוד מופיעה האפשרות לכך בקופה באתר.  מרגע שהלקוח בחר לשלם בPAYPAL  – הוא יוצא מהאתר של החברה ויועבר לאתר PAYPAL. כל ההליך אשר מתרחש באתר PAYPAL, לרבות תקלות, שיבושים ונתונים סותרים – יהיו באחריות PAYPAL בלבד והחברה לא תישא באחריות כל שהיא לאשר מתרחש באתר PAYPAL או נובע מהתרחשות באתר PAYPAL.

עם קבלת האישור מ PAYPALההזמנה תשודר לחברה.

 1. לא ניתן לשלם באתר באמצעות אמצעי תשלום אשר איננו מופיע במסך הקופה.

ביטול רכישה והחזרת מוצרים

 1. הלקוח רשאי להחזיר את המוצרים שרכש באתר בתוך 14 ימים מיום קבלתם.
 2. על אף האמור לעיל, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף הסבר זה עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.
 3. ביטול רכישה שבוצעה באתר האינטרנט תתבצע באמצעות מסירת הודעת ביטול על ידי הלקוח לחברת ביוטיקייר. בהודעת הביטול על הלקוח למסור את שמו, מספר תעודת הזהות שלו, מספר ההזמנה ומספר הטלפון בהזמנה. ניתן לבטל בכל אחת מדרכי הביטול המפורטות להלן:
  1. בטלפון 074-7-185-185
  2. בוואטצאפ  074-7-185-185
  3. בדואר רשום לכתובת: ת.ד. 12453 אשדוד 77000
  4. בדואר אלקטרוני  bc.service@beautycare.co.il
  5. בלחיצה על קישור זה
 4. במידה והלקוח כבר קיבל לידיו את המוצרים, על המוצרים להגיע לתא הדואר של החברה כשהם ארוזים באריזתם המקורית ו/או נמצאים במצב זהה למצב בו קיבלת אותם.
 5. במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן, תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב וככל שהלקוחה שילמה דמי משלוח, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה.
 6. כדי להחזיר את המוצרים, על הלקוח לשלוח אותם, בדואר רגיל או ע”י שליח, בצירוף החשבונית שקיבל והודעה בכתב על החזרתם, לכתובת ת.ד. 12453 אשדוד מיקוד 77000.
 7. כל החזר כספי שיינתן על ידי החברה יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה או אמצעי תשלום אחר דרכו הלקוח שילם, בניכוי דמי משלוח (ככל ונגבו) ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע בהתאם לתשלום בפועל.
 8. לאחר החזרת המוצרים יזוכה הלקוח במחיר ששילם עבורם (לא כולל דמי טיפול ומשלוח), ויחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר או ב – 100 ש”ח הנמוך מבניהם.
 9. מוצרים שנרכשו בתנאי “מכירה מיוחדת” ו/או בהטבות, יוחזרו על פי אותם תנאי הרכישה (בהחזרה של כל המוצרים), ככל שיוחזרו רק חלק מהמוצרים, החזר הכספי ו/או הזיכוי (לפי העניין) יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר, בעת הרכישה.
 10. אם נמצא שנעשה במוצר שימוש, תהיה החברה רשאית להחליט על אי קבלת המוצר חזרה.
 11. במקרה בו לטענת הלקוח המוצר אותו קיבל לא היה תקין בעת קבלתו, באפשרות הלקוח לפנות לחברה בהקדם האפשרי, ובכל מקרה לא יאוחר מ 10 ימי עסקים מיום קבלתו, וככל שיימצא לאחר בדיקת החברה כי קיים פגם במוצר, זו תדאג להחלפתו במוצר תקין. היות שבחלוף פרק זמן ממושך לא מתאפשר לחברה לברר את נסיבות ונכונות פנייתו של לקוח בגין פגם במוצר שקיבל, במידה ופנה הלקוח לחברה בטענה לפגם במוצר לאחר 10 ימי עסקים מיום קבלתו, אזי קבלת המוצר לבדיקה במעבדה ו/או החלפת המוצר ו/או מתן זיכוי בגינו יהיו שמורים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללקוח לא תהא כל טענה בעניין. במקרה בו מדובר במוצר החייב בתעודת אחריות ו/או כפוף להסדר מיוחד ע”פ דין, פניות הלקוח יטופלו בהתאם להסדר הקבוע בדין. החברה שומרת לעצמה כל זכות לתבוע נזקיה על מוצר שהוחזר בשל כך שערכו פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

אחריות

 1. האחריות למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, ולטיבם , חלה על החברה בהתאם לחוק. החברה לקחה על עצמה את כל החובות המוטלות על “עוסק” על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
 2. בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר ו/או המוצרים שנמכרו, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במוצר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע להנהלת האתר ו/או מי מטעמם על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
 3. כמו כן, המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.
 4. אם אין המשתמש שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, יודיע המשתמש להנהלת האתר וזו תבחן את פנייתו בקפידה.
 5. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא (“AS IS”).
 6. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
 7. החברה מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של המשתמש ולאבטח את האתר ואת רמת השירות בו אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל ספקי המשנה, ו/או מי מטעמם, ולא תישא באחריות כלשהי בגין מקרה כאמור

 

 

דילוג לתוכן