משלוחים לכל רחבי הארץ – החלפות והחזרות בסניפי הרשת – משלוח חינם לנקודת חלוקה ברכישה מעל 200 ש”ח

סניפים

תקנון תחרות – מצלמים וזוכים בגיפט קארד!! ערכת החלקה מקצועית ארגן

תקנון תחרות – מצלמים וזוכים בגיפט קארד!! ערכת החלקה מקצועית ארגן Q8 לשיער

1.  כללי

1.1    לאחר השקת מוצר החלקת שיער מקצועית ארגן Q8  NEO (להלן: “המוצר”) חברת ביוטיקייר אי.ג’י בע”מ ח”פ 512705013 (להלן: “החברה ) מעוניינת לקיים תחרות נושאת פרסים בהתאם לאמור בתקנון זה (להלן: “התחרות”).

1.2    מטרת תקנון זה הינה לפרט את פרטי התחרות, כללי ההשתתפות בפעילות, אופן בחירת הזוכים וחלוקת הפרסים.

1.3    החברה רשאית לבטל את התחרות או לשנות את התקנון, לרבות את הפרס, תנאי ההשתתפות, בחירת הזוכים וכיוצא באלה, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה כזה, לא תישמע כל טענה בנושא, ומשתתף או זוכה לא יהיו זכאים לכל פרס או פיצוי כלשהו.

1.4    החברה רשאית להגביל או להתנות את מתן הפרס.

1.5    אין מגבלה על מספר הפעמים שניתן להשתתף או על מספר התמונות שמשתתף רשאי להעלות, אך משתתף יכול לזכות בפרס אחד בלבד.

1.6    השתתפות בתחרות מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה.

1.7    ההשתתפות מותרת למשתמשים במוצר אשר הינם בגיל 16 ומעלה בלבד. זכיית קטינים בכרטיסים מותנית באישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962.

 

2. ההשתתפות 

2.1    התחרות תתקיים החל מיום 23.5.2019 ועד יום 31.5.2019 בשעה 12:00. ההכרזה על הזוכים תיעשה ביום ה-2.06.2019 לא יאוחר מהשעה 18:00. החברה רשאית לשנות מועדים אלו להקדימם או לאחרם לפי שיקול דעתה, לרבות במהלך תקופת התחרות.

2.2    החברה תפרסם בעמוד שלה ברשתות החברתיות פוסט קריאה לפעולה לגולשים תחת השם “מצלמים וזוכים בגיפט קארד” (להלן: “הפוסט”) להעלאת תמונה שלהם לפני ואחרי שימוש מוצלח במוצר.

2.3    על המשתתפים להעלות בפרופילים שלהם ברשתות החברתיות תמונה של עצמם לפני ואחרי השימוש במוצר. העלאת התמונות תתבצע בלפחות אחת מהרשתות החברתיות – פייסבוק ו/או אינסטגרם, תוך תיוג התמונות בהאשטג #החלקה ביוטי #החלקה ביוטיקייר# החלקה ביוטיקר. על המשתתף לשתף את תמונותיו גם בתגובות לפוסט.

2.4    משתתף שלא ישתף את תמונותיו בתגובות לפוסט – לא ישתתף בתחרות.

2.5    בהשתתפות בתחרות מצהיר המשתתף כי התמונות עומדות בכל דין, כי כל הזכויות בתמונות שהעלה שייכות לו, וכי הוא רשאי לעשות בהן שימוש לצורך השתתפות בתחרות, ורשאי להרשות לחברה לעשות בתמונות את כל השימושים המפורטים בתקנון זה.

2.6   בהשתתפות בתחרות מצהיר המשתתף כי ההחלקה בוצעה עם המוצר.

2.7    התמונה חייבת להופיע בפרופיל האישי של המשתתפים – בעל הפרופיל בו הועלתה תמונה, ייחשב כמשתתף בתחרות.

2.8    המשתתף יישא באחריות בלעדית לתוכן התמונה, ולכל טענה מצד שלישי כלשהו בנוגע לתוכן התמונה, בין לגבי הזכויות בתמונה, ו/או עמידה בכל דין אחר.

2.9    החברה תהיה רשאית לפסול מהתחרות כל תמונה לפי שיקול דעתה לרבות תמונות לא מוצלחות, תמונות שיש בהן לדעתה טעם לפגם, כגון ביטויי אלימות, עירום, פרסומת מסחרית גלויה או סמויה, וכל כיו”ב. כמו כן, החברה רשאית לפסול תמונות שיתקבלו לגביהן תלונות מצדדים שלישיים, לגבי תוכנן ו/או לגבי הזכויות בהן.

 

3. בחירת הזוכה

3.1    כל התמונות שיועלו בפלטפורמות השונות עד למועד האחרון שנקבע להשתתפות ייבחנו על ידי ועדה ייעודית של החברה אשר תכלול 3 חברים.

3.2 הוועדה תבחן את התמונות בהתאם לקריטריונים הבאים:

3.2.1 תוצאה – שיפור דרמתי בין מצב השיער לפני השימוש למצב השיער אחרי השימוש, ברק השיער, מידת יישור השיער.

3.2.2 איכות הצילום – בהירות, זוויות צילום ורקע התמונה.

3.3    הוועדה תבחר את התמונות הזוכות (עד עשרים זוכים) בהתאם לקריטריונים המפורטים לעיל ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

3.4    מספר הזוכים עשוי להשתנות בהתאם להחלטת הוועדה.

 

4.הפרסים

4.1    הפרסים שיחולקו לזוכים הם כרטיסי גיפט קארד לרכישה בחנויות החברה בשווי של 100 ₪ לכל זוכה.

4.2    הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה ו/או למכירה.

4.3    לא ניתן לקבל פרסים חלופיים.

 

5.אופן חלוקת הפרסים

5.1    החברה תיצור קשר עם הזוכה באמצעות הרשת החברתית בה הועלתה התמונה ויבקש מהזוכה למסור פרטים אישיים ופרטי יצירת קשר – שם מלא; ת”ז; תאריך לידה; מספר טלפון נייד; דוא”ל; כתובת.

5.2   זוכה ששגה במסירת הפרטים ועקב כך לא יהיה ניתן לאתרו או להעניק לו את הפרס- לא יוכל לבוא בכל טענה כלפי החברה בעניין זה.

 

6. שונות

6.1    החברה תהיה רשאית להשתמש בתמונות שהשתתפו בתחרות. לעניין זה, החברה תהיה רשאית לערוך את התמונה ו/או לפרסם את התמונה באופן מלא או חלקי ברשתות החברתיות, באינטרנט, לרבות אתר האינטרנט של החברה, בטלוויזיה ו/או בכל דרך אחרת שתחליט החברה. בעצם השתתפותו, הזוכה מוותר על כל טענה לגבי השימוש בתמונות. מובהר בזאת כי החברה לא תחויב במתן קרדיט לצלם במסגרת שימושים כאמור.

6.2    כמו כן, החברה רשאית לפרסם את פרטי משתפי התמונות שהשתתפו בתחרות גם אם לא זכו.

6.3    החברה תהיה רשאית לפסול מועמדות של פרופיל שנחשד כלא אמין או מזויף (“פייק”).

דילוג לתוכן